Privacy verklaring

Sylvia Jennifer Fotografie, gevestigd aan de Dinkelstraat 8, 1972 NB IJmuiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.sylviajennifer.nl

Dinkelstraat 8, 1972NB IJmuiden

+31610436675

Sylvia Poelarends is de Functionaris Gegevensbescherming van Sylvia Jennifer Fotografie. Zij is te bereiken via info@sylviajennifer.nl

Sylvia Jennifer Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN DIE WIJ VERWERKEN

Sylvia Jennifer Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sylvia Jennifer Fotografie ) tussen zit.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Sylvia Jennifer Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou. Omdat een foto ook een persoonsgegeven is kunnen de volgende 2 punten herkenbaar zijn in een foto.

– ras – waarbij dit een herkenbaar gegeven kan zijn in een foto. Ras wordt niet tekstueel vastgelegd of gekoppeld aan een naam.
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Met Sylvia Jennifer Fotografie leggen we ook kinderen vast die jonger zijn dan 16 jaar. Omdat een foto een persoonsgegeven is wordt dit vastgelegd. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sylviajennifer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Sylvia Jennifer Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Sylvia Jennifer Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
Personalia > 2 jaar
Adres > 2 jaar
Enzovoort > 2 jaar

Sylvia Jennifer Fotografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sylvia Jennifer Fotografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/
cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Sylvia Jennifer Fotografie verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sylvia Jennifer Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sylviajennifer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Sylvia Jennifer Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/
contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Sylvia Jennifer Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sylviajennifer.nl

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

This cookie policy (“Policy”) describes what cookies are and how they’re being used by the sylviajennifer.nl website (“Website” or “Service”) and any of its related products and services (collectively, “Services”). This Policy is a legally binding agreement between you (“User”, “you” or “your”) and Sylvia Jennifer Fotografie (“Sylvia Jennifer Fotografie”, “we”, “us” or “our”). If you are entering into this agreement on behalf of a business or other legal entity, you represent that you have the authority to bind such entity to this agreement, in which case the terms “User”, “you” or “your” shall refer to such entity. If you do not have such authority, or if you do not agree with the terms of this agreement, you must not accept this agreement and may not access and use the Website and Services. You should read this Policy so you can understand the types of cookies we use, the information we collect using cookies and how that information is used. It also describes the choices available to you regarding accepting or declining the use of cookies. For further information on how we use, store and keep your personal data secure, see our privacy policy.

What are cookies?

Cookies are small pieces of data stored in text files that are saved on your computer or other devices when websites are loaded in a browser. They are widely used to remember you and your preferences, either for a single visit (through a “session cookie”) or for multiple repeat visits (using a “persistent cookie”).

Session cookies are temporary cookies that are used during the course of your visit to the Website, and they expire when you close the web browser.

Persistent cookies are used to remember your preferences within our Website and remain on your desktop or mobile device even after you close your browser or restart your computer. They ensure a consistent and efficient experience for you while visiting the Website and Services.

Cookies may be set by the Website (“first-party cookies”), or by third parties, such as those who serve content or provide advertising or analytics services on the Website (“third party cookies”). These third parties can recognize you when you visit our website and also when you visit certain other websites.

What type of cookies do we use?

- Necessary cookies

Necessary cookies allow us to offer you the best possible experience when accessing and navigating through our Website and using its features. For example, these cookies let us recognize that you have created an account and have logged into that account to access the content.

- Functionality cookies

Functionality cookies let us operate the Website and Services in accordance with the choices you make. For example, we will recognize your username and remember how you customized the Website and Services during future visits.

- Analytical cookies

These cookies enable us and third party services to collect aggregated data for statistical purposes on how our visitors use the Website. These cookies do not contain personal information such as names and email addresses and are used to help us improve your user experience of the Website.

- Social media cookies

Third party cookies from social media sites (such as Facebook, Twitter, etc) let us track social network users when they visit or use the Website and Services, or share content, by using a tagging mechanism provided by those social networks.

These cookies are also used for event tracking and remarketing purposes. Any data collected with these tags will be used in accordance with our and social networks’ privacy policies. We will not collect or share any personally identifiable information from the user.

What are your cookie options?

If you don’t like the idea of cookies or certain types of cookies, you can change your browser’s settings to delete cookies that have already been set and to not accept new cookies. Visit internetcookies.com to learn more about how to do this.

Changes and amendments

We reserve the right to modify this Policy or its terms related to the Website and Services at any time at our discretion. When we do, we will revise the updated date at the bottom of this page. We may also provide notice to you in other ways at our discretion, such as through the contact information you have provided.

An updated version of this Policy will be effective immediately upon the posting of the revised Policy unless otherwise specified. Your continued use of the Website and Services after the effective date of the revised Policy (or such other act specified at that time) will constitute your consent to those changes.

Acceptance of this policy

You acknowledge that you have read this Policy and agree to all its terms and conditions. By accessing and using the Website and Services you agree to be bound by this Policy. If you do not agree to abide by the terms of this Policy, you are not authorized to access or use the Website and Services. This cookie policy was created with the help of https://www.websitepolicies.com/cookie-policy-generator

Contacting us

If you have any questions, concerns, or complaints regarding this Policy or the use of cookies, we encourage you to contact us using the details below:

info@sylviajennifer.nl

This document was last updated on June 29, 2023

Cookie POLICY